Utvärdering av lärarutbildningens förändringsprocess vid Malmö högskola ur ett delaktighetsperspektiv

DSpace Repository

Utvärdering av lärarutbildningens förändringsprocess vid Malmö högskola ur ett delaktighetsperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Title Utvärdering av lärarutbildningens förändringsprocess vid Malmö högskola ur ett delaktighetsperspektiv
Author Muhonen, Tuija ; Rosengren, Calle
Date 2004
Swedish abstract
Baksidestext: Hur har delaktigheten yttrat sig i samband med att ny lärarutbildning skapades i Malmö? Det är huvudfrågan för Tuija Muhonen och Calle Rosengren, bägge lärare i arbetsvetenskap på Teknik och samhälle vid Malmö högskola, när de undersökte omdaningen av lärarutbildningen ur ett delaktighetsperspektiv. Genom enkäter, intervjuer och ett stort dokumentmaterial skapar de sig en bild av hur anställda och studenter gjorts delaktiga i förändringsarbetet. Hur hänger egen arbetsinsats i olika arbetsgrupper ihop med hur nöjd personalen sedan blivit med förändringen av lärarutbildningen? Har arbetet varit demokratiskt d.v.s. har det funnits verkliga möjligheter att påverka? Hur utsågs personer till de olika arbetsgrupperna? Har det funnits tydliga beslutsvägar? Det är några frågor Tuija Muhonen och Calle Rosengren ställer sig. Vill du veta hur de resonerat och vad de kommit fram till kan du läsa denna rapport.
Host/Issue Rapporter om utbildning; nr 5
ISSN 1101-7643
Pages 39
Language swe (iso)
Subject Ny lärarutbildning
Utvärdering
Malmö
Ep-c.04 Lärarutbildning i Sverige
Handle http://hdl.handle.net/2043/933 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics