Värnas barns rätt till asyl?

DSpace Repository

Värnas barns rätt till asyl?

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Värnas barns rätt till asyl?
Author Lundberg, Anna
Date 2009
Swedish abstract
Om barns rätt till asyl ska kunna fastställas måste de bli hörda. Så ser riktlinjerna ut. Men bland handläggarna är osäkerheten stor. Samtidigt som de ska värna barnens bästa ska de uppfylla samhällets krav på reglerad invandring.
Host/Issue I&M : Invandrare & minoriteter;1
ISSN 1404-6857
Pages 4
Page 16-19
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE
Handle http://hdl.handle.net/2043/9331 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics