Organisering av professionell samverkan - projekt Karin

DSpace Repository

Organisering av professionell samverkan - projekt Karin

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference Paper, other
Title Organisering av professionell samverkan - projekt Karin
Author Hydén, Sophie ; Laanemets, Leili
Date 2009
Swedish abstract
Arbetet med våld i nära relationer involverar en rad olika myndigheter och aktörer. Projekt Karin är ett samverkansprojekt där polis och socialtjänst är samlokaliserade i syfte att erbjuda stöd till våldsutsatta och deras nätverk samt för att underlätta ett effektivt polisiärt utredningsarbete. Därutöver finns andra aktörer inkopplade såsom åklagarmyndigheten, medicinsk personal och i framtiden även frivårdsinspektörer, då arbetet också kommer att omfatta gärningsmännen. I vår presentation vill vi diskutera en pågående mindre studie av samarbetet mellan polis och socialtjänst på Projekt Karin. Studien består av fyra fokusgruppsintervjuer, två med poliser och två med socialrådgivare. Intervjuerna är gjorda med ett års mellanrum och varje fokusgrupp bestod av fyra deltagare. De två första handlade om förväntningarna inför starten av verksamheten och de två påföljande om hur verksamheten formerats under året som gått. Vi vill presentera vår empiri och några analytiska begrepp inför en kommande analys av materialet. Ett sådant är ”boundary work” då ett centralt tema i fokusgrupperna handlar om farhågor för att yrkesrollerna skall ”blandas ihop” och strategier för att bevara den egna yrkeskompetensen och funktionen.
Conference
"Professionskonferensen "Gränssättning inom och utanför professioner"" (2009 : Malmö, Sweden)
Language swe (iso)
Subject samverkan
polis
socialtjänst
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Note Professionskonferensen "Gränssättning inom och utanför professioner" d... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/9342 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics