Ett estetiskt hus - Vilka vinster ligger i en samlokalisering av de olika estetiska inriktningarna?

DSpace Repository

Ett estetiskt hus - Vilka vinster ligger i en samlokalisering av de olika estetiska inriktningarna?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ett estetiskt hus - Vilka vinster ligger i en samlokalisering av de olika estetiska inriktningarna?
Author Isberg Rozijn, Anette
Date 2009
Swedish abstract
Isberg Rozijn, Anette (2009). Ett estetiskt hus. Vilka vinster ligger i en samlokalisering av de olika estetiska inriktningarna? (A House of all Arts. What is there to gain from a common location?) Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Syftet med följande arbete är att undersöka hur man kan förstärka det estetiska programmet bild och formgivnings status och på så sätt höja antalet sökande elever på lokal nivå. De fyra nationella inriktningarna av estetiska programmet är idag geografiskt splittrade i vår stad. Kan man påvisa positiva aspekter av att samlokalisera alla de fyra inriktningarna på estetiska programmet? Är det viktigt att erbjuda blivande gymnasieelever programmet bild och formgivning? På teoretisk nivå ger arbetet en översikt av tidigare forskning om vikten av de estetiska ämnena för dagens och morgondagens samhälle. Litteraturdiskussionen ger även en inblick i det intrikata förhållandet mellan estetiska ämne, flerstämmighet, kreativitet och demokrati ur ett sociokulturellt perspektiv. Med hjälp av intervjuer med lärare från respektive inriktningar och skolor ville jag se om det fanns stöd och underlag för en samlokalisering av de fyra nationella inriktningarna på estetiska programmet. Kort sammanfattat skulle en samlokalisering förvaltad på rätt sätt, i rätt lokaler och med rätt geografisk placering vara till stor fördel för alla blivande elever på en sådan skola. De pedagogiska vinsterna och förutsättningarna skulle öka till fördel för både elever och lärare. Ett multi- och intermodalt skolklimat, med alla dess positiva aspekter, skulle ha bättre förutsättningar. Ett estetiskt hus som tillåter sig bli en produktions- och presentationsplats för kultur kan också bli en bas för utåtriktad aktivitet och på så sätt minska klyftan mellan skola och samhälle.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Estetiska programmet
samlokalisering
det vidgade textbegreppet
estetiska ämnes betydelse
estetik och demokrati
skolkultur
kreativitet
bild och formgivning
Handle http://hdl.handle.net/2043/9344 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics