Ett estetiskt hus - Vilka vinster ligger i en samlokalisering av de olika estetiska inriktningarna?

DSpace Repository

Ett estetiskt hus - Vilka vinster ligger i en samlokalisering av de olika estetiska inriktningarna?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Isberg Rozijn, Anette
dc.date.accessioned 2010-01-11T06:50:21Z
dc.date.available 2010-01-11T06:50:21Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/9344
dc.description Isberg Rozijn, Anette (2009). Ett estetiskt hus. Vilka vinster ligger i en samlokalisering av de olika estetiska inriktningarna? (A House of all Arts. What is there to gain from a common location?) Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Syftet med följande arbete är att undersöka hur man kan förstärka det estetiska programmet bild och formgivnings status och på så sätt höja antalet sökande elever på lokal nivå. De fyra nationella inriktningarna av estetiska programmet är idag geografiskt splittrade i vår stad. Kan man påvisa positiva aspekter av att samlokalisera alla de fyra inriktningarna på estetiska programmet? Är det viktigt att erbjuda blivande gymnasieelever programmet bild och formgivning? På teoretisk nivå ger arbetet en översikt av tidigare forskning om vikten av de estetiska ämnena för dagens och morgondagens samhälle. Litteraturdiskussionen ger även en inblick i det intrikata förhållandet mellan estetiska ämne, flerstämmighet, kreativitet och demokrati ur ett sociokulturellt perspektiv. Med hjälp av intervjuer med lärare från respektive inriktningar och skolor ville jag se om det fanns stöd och underlag för en samlokalisering av de fyra nationella inriktningarna på estetiska programmet. Kort sammanfattat skulle en samlokalisering förvaltad på rätt sätt, i rätt lokaler och med rätt geografisk placering vara till stor fördel för alla blivande elever på en sådan skola. De pedagogiska vinsterna och förutsättningarna skulle öka till fördel för både elever och lärare. Ett multi- och intermodalt skolklimat, med alla dess positiva aspekter, skulle ha bättre förutsättningar. Ett estetiskt hus som tillåter sig bli en produktions- och presentationsplats för kultur kan också bli en bas för utåtriktad aktivitet och på så sätt minska klyftan mellan skola och samhälle. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Estetiska programmet en
dc.subject samlokalisering en
dc.subject det vidgade textbegreppet en
dc.subject estetiska ämnes betydelse en
dc.subject estetik och demokrati en
dc.subject skolkultur en
dc.subject kreativitet en
dc.subject bild och formgivning en
dc.title Ett estetiskt hus - Vilka vinster ligger i en samlokalisering av de olika estetiska inriktningarna? en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok FineArt en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: 90hp
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics