Redo för anställningsbarhet efter gymnasiets Hotell & Restaurangprogram. En undersökning om hur arbetsgivare och utbildare ser på gymnasieelevers anställningsbarhet

DSpace Repository

Redo för anställningsbarhet efter gymnasiets Hotell & Restaurangprogram. En undersökning om hur arbetsgivare och utbildare ser på gymnasieelevers anställningsbarhet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Redo för anställningsbarhet efter gymnasiets Hotell & Restaurangprogram. En undersökning om hur arbetsgivare och utbildare ser på gymnasieelevers anställningsbarhet
Author Rosell Nilsson, Mikael
Date 2009
Swedish abstract
Hotell & Restaurangprogrammet på gymnasiet är en yrkesförberedande utbildning och ger eleverna grundläggande fackkunskaper inom kök och servering. Som utbildare skall vi förutom att förmedla fackkunskaper också förmedla en förståelse för hur det ser ut på en arbetsplats och vad som förväntas av eleverna på arbetsmarknaden och bedöma detta. Vi skall göra eleverna anställningsbara inom serviceyrkena i Hotell & Restaurangbranschen och vad krävs det då för att göra dem anställningsbara? Skolverkets styrdokument (Gy2000:09; Lpf94; SFS 1985:1 100) påpekar att i bedömningar får ingen hänsyn tas till elevens personlighet. Å andra sidan skall vi utbildare på Hotell & Restaurangprogrammet utbilda eleverna till en anställningsbarhet inom en krävande servicesektor. Den centrala frågan måste bli; Kan vi som utbildare på Hotell & Restaurangprogrammet utan att bli påverkade av eller påverka elevernas personlighet samtidigt utbilda till en anställningsbarhet inom serviceyrkena i Hotell & Restaurangbranschen? Frågan om vad som gör en Hotell & Restaurangutbildad gymnasieelev anställningsbar gick till arbetsgivarna och utbildarna i restaurangbranschen och som enligt en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer och frågeformulär förklarade att frågan om personligheten i samband med anställningsbarhet av utbildade gymnasieelever inte hade störst betydelse. Studien visar att störst betydelse för utbildade gymnasieelevers anställningsbarhet är intresset, kunskaperna och fallenheten för yrket inom Hotell & Restaurangbranschen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Hotell
Restaurang
Anställningsbarhet
Personlighet
Fallenhet
Intresse
Kunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/9346 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics