Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan – en jämförelse mellan årskurs 7 och 9

DSpace Repository

Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan – en jämförelse mellan årskurs 7 och 9

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan – en jämförelse mellan årskurs 7 och 9
Author Gren, Kristian
Date 2010
Swedish abstract
I detta arbete har jag undersökt skillnader hos 4 elever i årskurs 7 och 4 elever i årskurs 9, i deras uppfattning om användningen av matematik utanför skolan. Detta för att se hur dessa elevers uppfattning om matematik hade förändrats, under deras skolgång. Förutom styrdokument och läroplaner behandlas även teorier om skillnader mellan matematiken i skolan och utanför den, betydelsen av att vardagsanknyta undervisningen samt kontextens betydelse i matematikundervisningen. Som metod valde jag att göra en enkätundersökning följd av kvalitativa intervjuer med 8 elever. Dessutom undersöktes korrelationen mellan inställningen till matematikämnet och uppfattningen om nyttan av det i vardagen. Jag fann vissa skillnader mellan eleverna i de två årskurserna, på det sätt att de till ämnet positivt inställda eleverna i årskurs 9 i större grad kunde finna situationer i vardagen där matematiken kom till nytta för dem. Något eleverna med samma inställning till matematik i årskurs 7 i mindre grad gjorde. Skillnader kunde även urskiljas mellan eleverna i samma årskurs då inställningen till matematikämnet till viss del verkade ha att göra med deras uppfattning om nyttan av den.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject vardagsmatematik
skolmatematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/9355 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics