Specialpedagogers verksamhet efter examen

DSpace Repository

Specialpedagogers verksamhet efter examen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Specialpedagogers verksamhet efter examen
Author Byström, Annette ; Nilsson, Ann-Charlotte
Date 2003
Swedish abstract
Denna studie bygger på en enkätundersökning med 259 specialpedagoger. De har grundutbildning som lärare, förskollärare eller fritidspedagog. Genom vårt arbete vill vi peka på grundutbildningens betydelse för att lyckas med det specialpedagogiska arbetet. Studien visar dock att specialpedagogens grundutbildning i de flesta fall har en mindre betydelse, när det gäller yrkets innehåll och form. Hur specialpedagoger efterfrågas och används beror i stället på en rad andra faktorer. Rektors/ledningens kunskap och inflytande spelar en central roll liksom kollegors förväntningar. Specialpedagoger har under utbildningen fått trefaldig kompetens att undervisa, utreda och utveckla. Synliga och dolda maktstrukturer på den enskilda arbetsplatsen har också betydelse. Likaså att den specialpedagogiska yrkesrollen brister i tydlighet gentemot den tidigare specialläraren.Dessa faktorer avgör hur väl specialpedagogen kan utföra sitt uppdrag på olika arbetsplatser.
Host/Issue Rapporter om utbildning; nr 11
ISSN 1101-7643
Pages 99
Language swe (iso)
Subject Arbetssituation
Specialpedagogik
Specialpedagogexamen
Skolutveckling
Grundutbildning
Emi Skolpersonal och elever
Handle http://hdl.handle.net/2043/937 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics