"Det är bara på låtsas!" - om barns upplevelser av ett teaterbesök

DSpace Repository

"Det är bara på låtsas!" - om barns upplevelser av ett teaterbesök

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Det är bara på låtsas!" - om barns upplevelser av ett teaterbesök
Author Lindskog, Sanna ; Dahlstedt, Py
Date 2009
Swedish abstract
Under vår lärarutbildning med huvudämne ”Kultur, medier, estetik” (KME) på Malmö Högskola har vi fått möjlighet att ta del av olika kulturaktiviteter och blivit nyfikna på hur man kan använda sig av dessa som pedagog. Vi har under utbildningens gång bekantat oss med reflektion och lärt oss använda denna som ett verktyg i vårt lärande. Eftersom fokus legat på pedagogens roll i skolan såg vi examensarbetet som ett utmärkt tillfälle att undersöka hur barn upplever och reflekterar kring kultur. Syftet med detta examensarbete är således att undersöka hur barn tänker kring en teaterföreställning de nyligen sett under skoltid. Vi är också intresserade av att få en förståelse för barns reflektion och vill ta reda på var denna äger rum. Undersökningen har genomförts med kvalitativa intervjuer med sex barn från tre olika skolor om deras upplevelser från teaterbesöket. Vi har även observerat barn under en teaterföreställning. Vår undersökning visar att barnens reflektion oftast äger rum utanför skolan och att barnen inte själva är medvetna om att de reflekterar. Vi kan se att barnens kulturupplevelse inte begränsar sig till själva teaterföreställningen, allt runtomkring är av lika stort värde.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kultur i skolan
reflektion
estetiska lärprocesser
Handle http://hdl.handle.net/2043/9374 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics