Fysisk skolmiljö och lärande - en studie av två gymnasieskolor

DSpace Repository

Fysisk skolmiljö och lärande - en studie av två gymnasieskolor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fysisk skolmiljö och lärande - en studie av två gymnasieskolor
Author Bryzell, Sara
Date 2009
Swedish abstract
Detta examensarbete undersöker elevers och lärares syn på skolans fysiska miljö och dess betydelse för lärande. Undersökningen sker på två gymnasieskolor i en och samma stad i Skåne, den ena skolan är en kommunal skola och den andra skolan är en friskola. Syftet med studien är dels att studera hur elever och lärare på gymnasiet förhåller sig till skolans fysiska miljö och vad de har för tankar om hur denna miljö påverkar lärandet, dels att försöka se om det finns några skillnader eller likheter i resonemanget på de två skolorna. Frågeställningar angående upplevelse av fysisk skolmiljö, påverkansmöjligheter samt medel för att ändra den fysiska miljön formuleras. Till detta kopplas en teori angående möjligheter till aktivitet och kreativitet i klassrummet. Resultatet av undersökningen visar att friskolans elever och lärare trivs bättre med skolans fysiska miljö, upplever att de kan påverka miljön mer samt är mer nöjda med utrymmena på skolan än vad den kommunala skolans elever och lärare är. Resultatet visar också att eleverna på de båda skolorna huvudsakligen anser att den fysiska miljön främjar deras lärande, men att den skulle kunna främjas mer om de själva fick bestämma över miljön. Det elever och lärare på båda skolorna helst vill förändra i den fysiska miljön är inredningen, följt av ändrade ytor och minskade störningar. Undersökningen visar också att möjligheten till aktivitet och kreativitet i klassrummet är tämligen begränsad på de båda skolorna, något mer begränsad på friskolan än på den kommunala skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Friskola
Klassrumsmiljö
Kommunal skola
Lärande
Skolans fysiska miljö
Skolhus
Skolmiljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/9385 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics