Lärarutbildningens kvalitetsarbete

DSpace Repository

Lärarutbildningens kvalitetsarbete

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Title Lärarutbildningens kvalitetsarbete
Author Gunnarsson, Bernt ; Björemark, Pernilla
Date 2004
Swedish abstract
Baksidestext: Vad vill vi uppnå med lärarutbildningen i Malmö? Vilka erfarenheter och bedömningar finns hos lärarutbildare, partnerskolor och studenter? Detta är några av utgångspunkterna för kvalitetsarbetet vid lärarutbildningen i Malmö som Bernt Gunnarsson, chef för enheten Individ och samhälle vid lärarutbildningen och Pernilla Björemark, kvalitetskoordinator, beskriver i denna rapport. Ett kvalitetsarbete där konstruktionen av huvudämnena kom att stå i centrum och där erfarenhetsutbyte mellan huvudämnena, sk kollegagranskning, och studenternas delaktighet har varit viktiga delar. Vad är ett huvudämne och hur kan det gestaltas till form och inne- håll? På vilka sätt tas studenternas erfarenheter från den verksamhetsförlagda tiden upp inom huvudämnet? Det är några av de problemområden som definierats och som nu ligger till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet.
Host/Issue Rapporter om utbildning; nr 12
ISSN 1101-7643
Pages 42
Language swe (iso)
Subject ny lärarutbildning
kvalitetsarbete
Malmö
Ep-c.04 Lärarutbildning i Sverige
Handle http://hdl.handle.net/2043/939 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics