Varför Fordonsprogrammet? En undersökning om varför elever

DSpace Repository

Varför Fordonsprogrammet? En undersökning om varför elever

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Varför Fordonsprogrammet? En undersökning om varför elever
Author Roos, Hans-Olov
Date 2009
Swedish abstract
SAMMANFATTNING När våra elever är i femtonårsåldern ställs de inför ett beslut som sannolikt kommer att få konsekvenser för dem under en mycket lång tid. Det är nu dags att välja ett gymnasieprogram där de ska tillbringa de kommande tre åren. Under dessa år kommer i hög grad deras identitet att formas och gymnasieutbildningen ska ge en första inriktning inför deras studie- och yrkeskarriär. Valet som de gör till gymnasiet kan därför ses som ett mycket viktigt val för vad dessa unga människor har tänkt med sitt fortsatta yrkes liv. Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka faktorer som påverkar eleverna när de ska välja ett gymnasieprogram, som lärare på fordonsprogrammet uppfattar jag det som att vi får elever som inte är intresserade av fordon till vårt program. Vad är det egentligen som påverkar eleverna när de gör sina val, är det reklam eller vårt stora medieutbud, har föräldrarnas yrkesval någon påverkan eller kanske kamraterna från den gamla skolan? Med detta i tankarna genomförde jag mina intervjuer med följande frågeställning. • Vilket är elevens drömyrke? • Vad ser eleven sig själv att arbeta med om 10 år? • Varför har eleven valt att gå på fordonsprogrammet? • Anser eleven sig ha blivit påverkad av någon anledning att välja just fordonsprogrammet? • Hur kommer det sig att eleven valde just Peder Skrivares Skola? Undersökningen som gjordes i form av kvalitativa intervjuer, har genomförts i årskurs 1 på fordonsprogrammet Peder Skrivares Skola. Klassen bestod av 25 elever alla fick med sig ett missivbrev hem jag fick 24st positiva svar. Det är de 24 eleverna som ingår i min undersökning. Dessa elever hade redan påbörjat sin gymnasieutbildning och därför redan gjort sina val. Att ta reda på vad det är som påverkar eleverna att välja fordonsprogrammet är viktigt eftersom vi gärna vill att våra elever, kunskapsmässigt starka som svaga, är intresserade av sitt val av program och vidare yrkesutövning. NYCKELORD Drömyrke, Fordonsprogrammet, Framtiden, Gymnasieutbildning, Kvalitativ intervju, Mekanikeryrket.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Drömyrke
Fordonsprogrammet
Framtiden
Gymnasieutbildning
Kvalitativ intervju
Mekanikeryrket
Handle http://hdl.handle.net/2043/9395 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics