Fem lärares litteraturdidaktiska övervägande

DSpace Repository

Fem lärares litteraturdidaktiska övervägande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fem lärares litteraturdidaktiska övervägande
Author Falkman, Jennica ; Johansson, Mimmi
Date 2010
English abstract
Five teacher’s literature didaactics consideration
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats var att undersöka vad några lärare säger om sina arbetssätt inom skönlitteratur och hur de använder sig av dessa för att motivera till läsning och utveckla olika elevgruppers läsförmåga. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer med fem lärare på fyra olika skolor och kommuner. Resultatet visar att alla lärare trots skillnader i bakgrunder och år i yrket använder sig av liknande arbetsätt för att motivera till och utveckla olika elevers läsförmåga inom skönlitteratur. Vår slutsats är att ett varierat arbetsätt inom litteraturundervisning gör det möjligt att motivera till och utveckla olika elever läsförmåga inom skönlitteratur eftersom olika elever lär på olika sätt och har olika behov och utgångspunkter för sin läsning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject litteraturdidaktik
skönlitteratur
läsning
arbetssätt
litteraturundervisning
högläsning
litteraturcirklar
egen tid till egen läsning
författarbesök
boksamtal
biblioteksbesök
Handle http://hdl.handle.net/2043/9400 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics