Tysta(de) Röster? Vem lyssnar på Rosengårdsbarn som lever med en psykiskt sjuk förälder?

DSpace Repository

Tysta(de) Röster? Vem lyssnar på Rosengårdsbarn som lever med en psykiskt sjuk förälder?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Conference Paper, other
Title Tysta(de) Röster? Vem lyssnar på Rosengårdsbarn som lever med en psykiskt sjuk förälder?
Author Ingvarsdotter, Karin
Date 2009
Swedish abstract
Tysta(de?) Röster Vem lyssnar på Rosengårdsbarn som lever med en psykiskt sjuk förälder? Forskning visar att föräldrars psykiska ohälsa kan påverka livet för deras barn avsevärt, både direkt och indirekt. Det är även välkänt att dessa barn inte får tillräckligt stöd och att deras behov sällan tillgodoses. Trots att det finns en mängd studier kring dessa barn i allmänhet, saknas forskning om barn till föräldrar med psykisk ohälsa och invandrarbakgrund. Vi vet att psykisk ohälsa är ett känsligt ämne och nära förknippat med galenskap och skam. Vi vet också att personer med invandrarbakgrund i större utsträckning undviker att söka psykiatrisk vård. Därmed kan vi anta att det finns en hel del barn som lever med föräldrar som lider av psykisk ohälsa, utan att barnen är kända och därmed kan få möjligheten att prata om det och motta särskilt stöd. Syftet med studien var att undersöka situationen för invandrarbarn som lever med en förälder med psykisk ohälsa. Planen var att intervjua barn i åldern 10-18 år och göra barnens egna röster hörda. Syftet kunde emellertid inte uppfyllas då starka ”gate keepers” hindrade oss från att få kontakt med barnen. Svårigheterna med att rekrytera barn för studien är fokus för detta paper.
Language swe (iso)
Subject children of parents with mental ill health
migration
Medicine
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Children
Note Med Barnets Ögon, Socialpsykiatriskt Forums årskonferens i Göteborg 30... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/9405 Permalink to this page
Link http://www.socialpsykiatrisktforum.nu/med_barnets_... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics