Sjuksköterskors uppfattning av användandet av standardvårdplaner

DSpace Repository

Sjuksköterskors uppfattning av användandet av standardvårdplaner

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskors uppfattning av användandet av standardvårdplaner
Author Källberg, Pernilla ; Lourenco Calling, Marianne
Date 2009
English abstract
Källberg P, Lourenco Calling M. A qualitative/quantitative survey study about nurse´s attitude to the application of Standardized Care Plan (SCP). Degree project, 15 credit Points. Malmö University. Faculty of Healh and Society, Department of nursing, 2009. The aim of this quantitative survey study was to examine nurse´s attitudes to the application of Standardized Care Plans (SCP), regarding their usability, quality assurance, documentation, SCP as a tool and the process of introducing a SCP. 35 nurses who worked in a hospital in south Sweden were asked to participate and 17 nurses were the actual number of nurses who participated in the study. Finally the result was sorted into the four main themes, as numbered before; usability, quality assurance, documentation, SCP as a tool /the process of introducing a SCP. The majority of nurses have an all together positive attitude towards Standardized Care Plans but some of them are of the opinion that it needs further development for better structure, though it is sometimes considered as a workload instead of a help. Keywords: documentation, nurse´s attitude, Standardized Care Plan, survey study, tool, quality.
Swedish abstract
Källberg P, Lourenco Calling M. En kvalitativ enkätundersökning/fältstudie om sjuksköterskors inställning till användandet av Standardvårdplaner(SVP). Examensarbete i omvårdnad, 15 högskolepoäng. Malmö Högskola. Fakulteten för Hälsa och Samhälle, Avdelningen för Omvårdnad, 2009. Syftet med denna empiriska enkätstudie var att ta reda på sjuksköterskors inställning till användandet av standardvårdplaner (SVP), avseende användarvänlighet, kvalitetssäkerhet, dokumentation, SVP som ett arbetsredskap och införandet av SVP. 35 sjuksköterskor på två avdelningar på ett sjukhus i södra Sverige blev tillfrågade att delta i studien och 17 bestämde sig för att deltaga.Till slut delades det analyserade materialet in i fyra kategorier, med samma namn som nämns i syftet, användarvänlighet, kvalitetssäkerhet, dokumentation, SVP som ett arbetsredskap/införandet av SVP. Majoriteten av sjuksköterskorna som deltog i studien hade en positiv helhetsbild av SVP:n, men de flesta tyckte att den behövde vidareutvecklas för att få bättre struktur, då den ibland skapar mer arbete istället för att vara ett hjälpredskap. Nyckelord: arbetsredskap, dokumentation, enkätstudie, kvalitet, sjuksköterskors inställning, standardvårdplan.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject care plan
nurse
Handle http://hdl.handle.net/2043/9432 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics