Efter bröstcancerbehandling. En litteraturstudie om informationsbehov och reaktioner

DSpace Repository

Efter bröstcancerbehandling. En litteraturstudie om informationsbehov och reaktioner

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Efter bröstcancerbehandling. En litteraturstudie om informationsbehov och reaktioner
Author Bech, Malin ; Jansson, Boel
Date 2010
English abstract
Background: Breast cancer is the most common cancer among women and every year 1500 women in Sweden die because of breast cancer. Often the diagnose come as a surprise and to lose a breast makes the woman feel less like a fully adequate woman. The breast cancer patients lack of knowledge leads to a loss of control. To be able to absorb information given by the health-care personal, it must be given in the best possible way. Aim: The aim is to describe women’s perceived needs and reactions after a breast cancer treatment. Method: Based on 10 studies (seven qualitative and three quantitative studies), a literature review was done. The article search was done on PubMed and Cinahl. To estimate the studies quality, a review protocol was used. Result: The main conclusion from this literature review is that women with breast cancer need more information. Their information needs are not always met by the health-care personal. The physical and psychical changes affect women negatively after breast cancer treatment. Conclusion: For acceptance of the changes the women go through, it is important for the nurse to give appropriate information.
Swedish abstract
Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och varje år avlider cirka 1500 kvinnor av bröstcancer i Sverige. Diagnosen kommer ofta som en överraskning och att mista ett bröst gör att kvinnan inte längre känner sig som en fullvärdig kvinna. Bristande kunskap hos bröstcancerpatienter leder till att de förlorar kontrollen. För att kunna ta till sig information från sjukvårdspersonalen behöver denna ges på bästa sätt. Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva kvinnans upplevda behov och reaktioner efter en bröstcancerbehandling. Metod: En litteraturstudie som bygger på 10 studier (sju kvalitativa och tre kvantitativa studier). Artikelsökningen gjordes på PubMed och Cinahl. För att bedöma kvaliteten på artiklarna användes en granskningsmall. Resultat: Resultat av denna litteraturstudie är att kvinnor med bröstcancer är i behov av mer information. Deras informationsbehov möts inte alltid av sjukvårdspersonalen. De fysiska och psykiska förändringarna påverkar kvinnan negativt efter en bröstcancerbehandling. Slutsats: För att kvinnan ska acceptera förändringarna kan en viktig del vara att sjuksköterskan finns där med lämplig information.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bröstcancer
Information
Kvinnor
Litteraturstudie
Självbild
Handle http://hdl.handle.net/2043/9436 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics