Hemofili och livskvalitet, erfarenheter och upplevelser hos män av att leva med en kronisk genetisk sjukdom - en semistrukturerad intervjustudie

DSpace Repository

Hemofili och livskvalitet, erfarenheter och upplevelser hos män av att leva med en kronisk genetisk sjukdom - en semistrukturerad intervjustudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hemofili och livskvalitet, erfarenheter och upplevelser hos män av att leva med en kronisk genetisk sjukdom - en semistrukturerad intervjustudie
Author Uhrfeldt, Charlotte ; Svensson, Erica
Date 2010
English abstract
Haemophilia is a relatively rare chronical disease that only men can get. Haemophilia is a hereditary disease and can cause spontanious bleedings in elbow joint, knee joint and foot joint. The aim of this study is to study men with haemophilia and their experiences of living with a chronical genetic disease. The study is a semistructured interview study where seven men in the age 18-64 with haemophilia is attending. The method used is content analysis in a manifest level, which resulted in five categories: experience of life quality, physical affect, psychic wellbeeing, stigma and missconception and safeness. The results of the study are discussed from Siri Naess theory of quality of life. According to this study the men are experiencing good quality of life despite the fact that the disease can influence their everyday life. The younger participants have reported that the disease doesn´t affect them noticeable. Copingstrategies and safeness are important factors for experiencing good quality of life. A nurse can be an important part in the meeting with theese people and through increased insight in the condition quality of life can be improved.
Swedish abstract
Hemofili är en relativt ovanlig kronisk sjukdom som enbart drabbar män. Sjukdomen är ärftlig och kan orsaka spontana blödningar i främst armbågsled, knäled och fotled. Syftet med studien är att undersöka män med hemofili och deras erfarenheter samt upplevelser av att leva med en kronisk genetisk sjukdom. Studien är en semistrukturerad intervjustudie där sju män i åldern 18-64 år med hemofili deltar. Metoden som använts är innehållsanalys på manifest nivå. Detta resulterade i fem kategorier: Egen upplevelse av livskvalitet, fysisk påverkan, psykiskt välbefinnande, stigma och missuppfattningar samt trygghet. Resultaten diskuteras sedan utifrån Siri Naess teori om livskvalitet. Utifrån denna studien upplever sig dessa män ha god livskvalitet trots att sjukdomen ibland begränsar deras vardag. Yngre deltagare uppger sig inte påverkas märkbart av sjukdomen. Copingstrategier och trygghet är viktiga faktorer för att uppnå god livskvalitet. Sjuksköterskan kan vara en viktig del vid bemötandet och genom ökad förståelse främja god livskvalitet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject copingstrategier
empirisk studie
hemofili
livskvalitet
Siri Naess
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/9437 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics