Dags att se över examensordningen? En studie om hur rimligt det är att studie- och yrkesvägledarutbildningen är riktad mot det offentliga skolväsendet.

DSpace Repository

Dags att se över examensordningen? En studie om hur rimligt det är att studie- och yrkesvägledarutbildningen är riktad mot det offentliga skolväsendet.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Dags att se över examensordningen? En studie om hur rimligt det är att studie- och yrkesvägledarutbildningen är riktad mot det offentliga skolväsendet.
Author Elias, Christine ; Nilsson Sandstedt, Frida
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka huruvida det är rimligt att Studie- och yrkesvägledarutbildningen är inriktad mot skolväsendet (grundskola, gymnasium och Komvux). Vi har i detta arbete frågat oss vilka uppfattningar vår undersökningsgrupp har och vilka konsekvenser det har för dem att utbildningen är inriktad mot skolväsendet. Vi undrar även vilka faktorer som varit viktiga vid anställning och i det sammanhanget, vilken betydelse praktiken haft. Vi har genomfört en kvantitativ webbenkät via Facebook, riktad till vår undersökningsgrupp som bestod av 33 personer. De deltagande har genomgått studie- och yrkesvägledarutbildningen på Campus Malmö högskola 2006-2009. Vi har även utfört en kvalitativ intervjuundersökning med Anders Lovén som är programansvarig för studie- och yrkesvägledarutbildningen på Malmö högskola. Resultatet av våra genomförda undersökningar visar på att det finns en önskan om större inflytande gällande praktiken hos undersökningsgruppen. Resultatet visar även att det är genom praktiken och bl.a. referenser som de allra flesta har fått sin anställning idag. Majoriteten anser att de skulle kunna arbeta inom andra områden än det offentliga skolväsendet. Anders Lovén uttrycker i samband med detta en förvåning över hur många det är i undersökningsgruppen som kan tänka sig att arbeta på Arbetsförmedlingen. Vi har till stor del utgått från ett professionsteoretiskt perspektiv i vår analys. Som ett hjälpmedel i vår analys har vi använt oss av en interaktiv triangel mellan staten, Malmö högskola och undersökningsgruppen. Detta för att visualisera dessa tre aktörers påverkan gentemot varandra. I vår slutdiskussion tar vi upp dilemmat mellan en mer akademiserad och starkare professionalisering av utbildningen eller en ny titel som inriktar sig mot nya marknader. Slutligen menar vi att det är nödvändigt att se över examensordningen och skollagen gällande studie- och yrkesvägledare. Nyckelord: profession, professionalisering, studie- och yrkesvägledning, studie- och yrkesvägledarutbildningen, kvalifikation, offentliga skolväsendet, examensordningen, Malmö högskola
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject studie- och yrkesvägledning
professionalisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/9442 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics