Flexibilitet i arbetslivet -det flexibla arbetets påverkan på individen och individuella hanteringsstrategier

DSpace Repository

Flexibilitet i arbetslivet -det flexibla arbetets påverkan på individen och individuella hanteringsstrategier

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Flexibilitet i arbetslivet -det flexibla arbetets påverkan på individen och individuella hanteringsstrategier
Author Andreasson, Åsa ; Brolin, Charlotte
Date 2009
Swedish abstract
Uppsatsen ger ett närmande av vad begreppet flexibilitet i arbetslivet kan betyda för individen. Vidare belyser undersökningen vilka strategier individen använder sig av för att hantera sin flexibla arbetssituation. Frågorna som uppsatsen besvarar är följande: vad betyder begreppet flexibilitet i arbetslivet för individen? Vilka tekniker strategier använder sig individen av för att hantera sin flexibla arbetssituation? För att besvara våra frågeställningar och uppnå vårt syfte har vi använt oss av en mindre litteraturstudie samt av sex semistrukturerade intervjuer. Studiens resultat visar flexibilitet i arbetslivet har många innebörder och påverkar individen på flera sätt. Samhället påverkar arbetsmarknadsstrukturen, arbetets organisering förändras och anställningsformer blir mer flexibla. Att ha ett flexibelt arbete kan påverka balansen mellan fritid och arbetstid, råder obalans kan det leda till stress och ohälsa. Arbetet är idag individualiserat och kan vara ett utvecklingsprojekt för individen, lärandet är livslångt. Vidare använder sig individen av olika strategier för att hantera sin flexibla arbetssituation, somliga är medvetna andra mer instinktiva. Dessa strategier kan bland annat syfta till att hjälpa individen att sätta gränser mellan arbete och fritid, tekniker som syftar till att hjälpa individen att möta det ökade kravet på att arbeta mer och tekniker som syftar till att hjälpa individen att hantera stress.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject flexibilitet
arbetsliv
Handle http://hdl.handle.net/2043/9444 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics