Evidens för nya metoder - i ett Europeiskt perspektiv

DSpace Repository

Evidens för nya metoder - i ett Europeiskt perspektiv

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Evidens för nya metoder - i ett Europeiskt perspektiv
Author Lindh, Christina
Date 2009
Swedish abstract
Nya metoder införs inom tandvården i snabb takt. Detta gäller såväl metoder för diagnostik som för prevention och behandling. Inom radiologisk diagnostik har införandet av den sk volymstomografen skett under de senaste 10 åren. Metoden ger möjlighet till avbildning i tre plan och lämpar sig utmärkt för röntgenundersökningar inom tandvården. I vilken utsträckning som metoden tillför information som faktiskt gagnar patienterna är emellertid inte utvärderat. En studie som utförts i flera länder i Europa har som målsättning att undersöka hur bar och kostnadseffektiv denna nya metod är.
Conference
Odontologiska Riksstämman (2009 : Stockholm, Sweden)
Publisher Riksstämman 12-14 november 2009, Stockholm
Language swe (iso)
Subject Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Note Riksstämman 12-14 november 2009, Stockholm
Handle http://hdl.handle.net/2043/9450 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics