Att vända en oceanångare eller Det saknade mittfältet: Malmömodellen - en fallstudie av partnerskolesystemet inom grundskollärarutbildningen i Malmö

DSpace Repository

Att vända en oceanångare eller Det saknade mittfältet: Malmömodellen - en fallstudie av partnerskolesystemet inom grundskollärarutbildningen i Malmö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Title Att vända en oceanångare eller Det saknade mittfältet: Malmömodellen - en fallstudie av partnerskolesystemet inom grundskollärarutbildningen i Malmö
Author Rosenquist, Ingrid
Date 2004
Swedish abstract
Baksidestext: Varför talar man inte längre om praktik vid lärarutbildningen vid Malmö högskola? Varför får man inte längre säga handledare? Kan studenter verkligen vara till nytta i skolans verksamhet? Vilken roll har skolorna i lärarutbildningen? Denna fallstudie, gjord av utbildningsledare Ingrid Rosenquist vid lärarutbildningen på Malmö högskola, beskriver de första åren inom partnerskolesystemet och bygger på dokumentation från utbildningen men också på enkäter gjorda med representanter för kommuner och skolor. Den blickar också fram mot den nya lärarutbildning som startade den 1 juli 2001. Vilka lärdomar kan man göra av partnerskolesystemet från 1998? Var ligger fallgroparna? Denna rapport ges ut som nyutgåva men publicerades ursprungligen i juni 2002.
Host/Issue Rapporter om utbildning; nr 10
ISSN 1101-7643
Pages 156
Language swe (iso)
Subject Ny lärarutbildning
Malmö
Partnerskolor
Ep-c.04 Lärarutbildning i Sverige
Handle http://hdl.handle.net/2043/946 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics