Att validera kompetens för tillgodoräknande av lärarutbildning: beskrivning av ett valideringsprojekt

DSpace Repository

Att validera kompetens för tillgodoräknande av lärarutbildning: beskrivning av ett valideringsprojekt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Att validera kompetens för tillgodoräknande av lärarutbildning: beskrivning av ett valideringsprojekt
Author Tursell, Astrid
Date 2004
Swedish abstract
Baksidestext: Hur kan högskolor mäta och värdera kunskap som förvärvats genom yrkeserfarenhet och andra erfarenheter i livet? Hur kan personers reella kompetens valideras? Vilken kompetens ska högskolan värdera och vad ska den reella kompetensen vägas emot? Vilka metoder behövs och varför? Det är inte ekonomiskt försvarbart att personer tvingas genomgå kurser av formella skäl när de redan har reell kompetens som motsvarar kursinnehållet. Högskolor arbetar därför med att utveckla metoder för att avgöra vilka reella kunskaper och färdigheter en person har. Astrid Tursell, arbetar som projektledare på Regionalt utvecklingscentrum (RUC) på Lärarutbildningen, vid Malmö högskola. Som en del av projektet Fler lärare till förskolan har hon lett ett valideringsprojekt på Lärarutbildningen. Tillsammans har gruppen utvecklat metoder för validering av yrkesverksamma barnskötare i förskolan, så att de kan tillgodoräkna sig delar av en lärarutbildning. Metoderna är generella och kan användas vid validering av andra som arbetar med pedagogisk verksamhet i förskola/skola. Dessutom kan arbetssättet utvidgas till validering av kunskaper inhämtade genom annan yrkesverksamhet.
Host/Issue Rapporter om utbildning; nr 15
ISSN 1101-7643
Language swe (iso)
Subject validering
lärarutbildning
förskolan
barnskötare
Ep-c.04 Lärarutbildning i Sverige
Handle http://hdl.handle.net/2043/947 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics