"Ja, Slösa för 'skönheten' lida får!" En diskursanalys av Lyckoslantens omslagsbilder samt Spara och Slösa, år 1939-1945

DSpace Repository

"Ja, Slösa för 'skönheten' lida får!" En diskursanalys av Lyckoslantens omslagsbilder samt Spara och Slösa, år 1939-1945

Details

Files for download
Icon
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Ja, Slösa för 'skönheten' lida får!" En diskursanalys av Lyckoslantens omslagsbilder samt Spara och Slösa, år 1939-1945
Author Hansson, Jenny
Date 2010
English abstract
The study focuses on the child newspaper Lyckoslanten and it's visual representations with a certain perspective on the comic strip Spara och Slösa and pictures on the front pages. Years between 1939 and 1945 has been chosed due to the Second World War in Europe. The result shows no found symbols that can relate to the war discourse which contributes to an idyllic world that appears though the pictorial expressions. The mainpurpose is to through discouse analytical questions narrow down the specific pictorial language being used to encourage children to economic thrift. Via the wider meanings of the pictorial expressions, appearing ideals are discussed through analycital categories such as gender, class and ethnicity. Recurrent themes being discovered and related to the economic discourse are fashion and beauty, gymnastics and health, sports associations, diligence and hard work, amusements and nature. Examples of appearing ideals are the blond and blue eyed children on the front pages which all looks happy and healthy while playing in a beautiful nature. Their bodies has no differing attributes and their ethnical backgrounds are swedish or nordic. Thus attributes and qualities that did not fit into the ideal world that the paper stands for are being excluded. Likewise, ideals shown in Spara och Slösa are associated with fair attributes and a restrained lifestyle. Slösa suffers from fysical and psycological viewpoints when her independent behaviour and differing looks portrays as gaudy and obscene.
Swedish abstract
Studien undersöker barntidningen Lyckoslantens visuella representationer, med ett fokus på serien Spara och Slösa samt omslagsbilderna. Åren mellan 1939 och 1945 granskas med hänsyn till det pågående kriget i Europa för att söka synliggöra symboler för kriget. Symbolerna visar sig vara nästintill obefintliga och bidrar till den idylliserade värld som gestaltas. Studiens huvudsakliga syfte är att diskursanalytiskt ringa in det specifika bildspråk som används för att uppmuntra barn till sparsamhet. Genom bildernas uttryck och vidare betydelser diskuteras framträdande ideal utifrån analytiska kategorier som genus, klass och etnicitet. Teman som återkommer i de båda bildtyperna och som knyts till en allmän sparandediskurs är mode och skönhet, idrott och hälsa, föreningsliv, flit och arbete, nöjen samt natur. Exempel på framträdande ideal är de blonda och blåögda barnen på omslagsbilderna som samtliga ser glada och friska ut och leker i en vacker natur. Deras kroppar har inga avvikande drag och deras etniska bakgrund kan relateras till en svensk eller nordisk. Således utesluts de attribut och egenskaper som inte passade in i den bild som tidningen ville förmedla av framgångsrika och lyckade barn. Likaså är de ideal som framträder i Spara och Slösa förknippade med ljusa yttre drag och en återhållsam livsstil. Slösa lider både fysiskt och psykiskt då hon ses som normbrytande genom sitt självständiga agerande och genom sitt utseende som anses pråligt och oanständigt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Lyckoslanten
Diskursanalys
Genus
Bildspråk
Sparsamhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/9491 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics