Likabehandling i skolan -vision eller verklighet?

DSpace Repository

Likabehandling i skolan -vision eller verklighet?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Strömberg, Camilla
dc.date.accessioned 2010-01-18T12:15:29Z
dc.date.available 2010-01-18T12:15:29Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/9492
dc.description Syftet med studien är att undersöka om och hur lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever är implementerad i grundskolan. Lagen innebär en skärpning för alla verksamheter som lyder under skollagen att se till barn och elevers rättigheter. De ska även bedriva aktiva åtgärder för att uppfylla lagens krav, samt utreda och förhindra att trakasserier och annan kränkande behandling uppstår. I en kvalitativ studie genomfördes intervjuer med pedagoger och rektorer från två grundskolor. Detta för att ta reda på deras inställning till likabehandlingsplanen och deras arbete med den. Jag ville även ta reda på hur och om lagen var implementerad i deras verksamhet, med utgångspunkt i villkoren för implementering, förståelse, kapacitet och vilja. Det råder brister på båda skolorna men även viktiga faktorer i form av ledningens, arbetslaget och antimobbningsteamets roll framgår som förutsättningar för ett väl fungerande förebyggande arbete. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
dc.title Likabehandling i skolan -vision eller verklighet? en
dc.type H1 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics