Att bli eller inte bli en del av samhället? En studie om studie- och yrkesvägledning på kriminalvårdens anstalter. To become or not to become a part of society? A study of career guidance in prison in the swedish treatment of offenders.

DSpace Repository

Att bli eller inte bli en del av samhället? En studie om studie- och yrkesvägledning på kriminalvårdens anstalter. To become or not to become a part of society? A study of career guidance in prison in the swedish treatment of offenders.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att bli eller inte bli en del av samhället? En studie om studie- och yrkesvägledning på kriminalvårdens anstalter. To become or not to become a part of society? A study of career guidance in prison in the swedish treatment of offenders.
Author Möller, Terese ; Andersen, Ulla
Date 2010
English abstract
The purpose with this thesis is to identify how the study and vocational guidance situation looks like, in prison in the Swedish treatment of offenders, and make it visible how the study and vocational guidance can be developed to meet inmates’ guidance needs, within the area rehabilitation. An additional purpose of the work is to contribute with new knowledge as we don’t find any previous national research in the area. To investigate this, we have chosen a qualitative method, where we have inter-viewed some official staff and inmates. The result showed how the study and vocational guidance is organized in prison in the Swedish treatment of offenders. We found common purposes for study and vocational guidance, rehabilitation and the rehabilitation in the Swedish treatment of offenders. Study and vocational guidance is considered as a natural part of the rehabilitation in Swedish treatment of offenders. The result indicated that the existing study and vocational guidance doesn’t meet the inmates’ needs. In order to meet their needs, we have worked out a model that implies that study and vocational guidance in the Swedish treatment of offenders; have a central role among the other actors, who have contact with the inmates.
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att kartlägga hur studie- och yrkesväglednings-situationen ser ut för intagna på kriminalvårdens anstalter, samt synliggöra hur studie- och yrkesvägledningen kan utvecklas för att tillgodose intagnas vägledningsbehov inom om-rådet rehabilitering. Ytterligare ett syfte med arbetet är att bidra med ny kunskap då vi inte finner tidigare nationell forskning inom området. För att kunna undersöka detta har vi valt en kvalitativ metod där vi har intervjuat befattningshavare och intagna. Resultatet visar hur studie- och yrkesvägledningen är orga-niserad på kriminalvårdens anstalter och vi har funnit gemensamma syften för studie- och yrkesvägledning, rehabilitering och kriminalvårdens rehabilitering. Utifrån resultatet ansågs studie- och yrkesvägledning som en naturlig del av kriminalvårdens rehabilitering. Resultatet pekar även på att existerande studie- och yrkesvägledning inte uppfyllde de in-tagnas behov. För att uppfylla deras behov utformade vi en modell som innebär att studie- och yrkesvägledning i kriminalvården har en central funktion bland övriga aktörer, vilka har kontakt med den intagne.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject intagnas
kriminalvård
rehabilitering
stigma
studie- och yrkesvägledning
inmates
rehabilitation
stigma
study and vocational guidance
treatment of offenders
Handle http://hdl.handle.net/2043/9506 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics