Stress i arbetslivet för studie- och yrkesvägledare

DSpace Repository

Stress i arbetslivet för studie- och yrkesvägledare

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Stress i arbetslivet för studie- och yrkesvägledare
Author Jacobsson, Emma
Date 2010
Swedish abstract
Stress och sjukskrivningar i samband med stress har ökat radikalt de senaste åren. Arbetsbelastningen och kraven på individer ute i arbetslivet verkar ha blivit allt svårare att klara av. Detta examensarbete handlar om en grupp studie- och yrkesvägledare och deras relation till stressutlösande faktorer. Jag har utifrån en kvantitativ enkät undersök-ning försökt få svar på min problemformulering om i vilka avseende upplever studie- och yrkesvägledare negativ stress och hur kan de upplevda stressreaktionerna knytas till den subjektiva arbetssituationen? Jag kommer i denna uppsats att presentera att studie- och yrkesvägledare är en yrkes-grupp som mår förvånansvärt bra. Min undersökning visade att studie- och yrkesväg-ledarna inte påvisar starka stressreaktioner. Mina resultat från min undersökning har jag även kopplat till teori om ämnet stress.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject stress
studie- och yrkesvägledare
stressreaktioner
arbetslivet
Handle http://hdl.handle.net/2043/9507 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics