Karriärpaketet -Ur den sökandes perspektiv

DSpace Repository

Karriärpaketet -Ur den sökandes perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Karriärpaketet -Ur den sökandes perspektiv
Author Larsson, Syrene ; Melkersson Jönsson, Ulrika
Date 2009
Swedish abstract
Vår undersökning syftar till att få reda på hur en ung vuxen, runt 20-25 år upplever att använda karriärpaketet och om de får nya tankar eller idéer efter användandet. Vi undrar även om detta valstöd kan ersätta en vägledare. Vi utgår från den sökandes perspektiv. Vår undersökning bygger på data som vi erhållit genom kvalitativa intervjuer med fyra unga vuxna i ålder mellan 21-24. Till vår hjälp använder vi oss av olika teorier: Fredrick Bartletts teori, om hur vi aktivt väljer ut, sorterar och tolkar intryck för att de ska bli meningsfulla för individen. Matchningsteorin som har betoning på diagnostisering och matchning. Begreppet som myntades av Aaron Antonovsky, KASAM=känsla av sammanhang. Detta begrepp förklarar varför vissa stressorer skapar en sorts meningsfullhet. En vägledningsmodell använder vi oss av i vår undersökning. Det är Hägg och Kouppas vägledningsmodell i tre faser som handlar bl.a. om att klargöra, vidga perspektiv och att göra en handlingsplan. Våra resultat visar på att man får bekräftelse på sådant man redan tänkt på. Sist, men inte minst, berättar våra informanter att man fortfarande behöver tala med en studie och yrkesvägledare, trots stödet från det webbaserade valstödet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject sökandeperspektiv
matchning
test
Kasam
vägledning
Val
Handle http://hdl.handle.net/2043/9509 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics