Att utnyttja IT i undervisningen

DSpace Repository

Att utnyttja IT i undervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att utnyttja IT i undervisningen
Author Kroon, Tobias
Date 2009
Swedish abstract
Det här arbetet undersöker användandet av informationsteknik så som datorer, internet och digitala lärresurser i skolors undervisning, med fokus på grundskolor som har ”en till en”-projekt. Ett ”en till en”-projekt innebär att varje elev får tillgång till en egen dator. Arbetet försöker besvara frågan om hur det är att arbeta på en skola med ett "en till en"-projekt och hur IT påverkar undervisningen där. Svaren på denna frågeställning fås genom ett antal intervjuer med grundskollärare som arbetar i ”en till en”-projekt. Dessa intervjusvar jämförs också med vad litteratur och aktuell forskning säger om användandet av informationsteknik i skolan och undervisning. Intervjufrågorna tillsammans med litteratur och forskningsrapporter, som ger svar på hur man kan se på lärande och IT och vilka positiva effekter informationstekniken kan ha, ger en bild av hur det är att arbeta på en skola med ett "en till en"-projekt och hur IT påverkar undervisningen där. Några av de saker som besvarades under intervjuerna är: elevers och lärares digitala kompetens, vilka kompetensbehov som finns, vilka mål man har med sitt ”en till en”-projekt, positiva och negativa effekter av projektet samt hur man som lärare förändrat sin undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject IT
Skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/9516 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics