Att lära ut bas

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att lära ut bas
Author Castell, Jonas
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka hur baslärare resonerar kring undervisningen i basspel. Vad är viktigt att lära ut för att eleven ska kunna skapa själv? Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer. Sex respondenter fick svara på tio frågor. I resultatet visade det sig att lärarna hade en hel del likheter i sitt sätt att resonera kring motivation och teoretiska kunskaper men att det även fanns olika sätt att undervisa. Respondenternas resonemang kring elevens självständiga skapande med motivation, känsla och personlighet kan vara vitalt för vidare studier eller för musiklärare och utbildningar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject baslinjer
ledtoner
ackordföljder
undervisning
skapande
färdigheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/9519 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics