Peritonealdialys inverkan på patientens sömn

DSpace Repository

Peritonealdialys inverkan på patientens sömn

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Peritonealdialys inverkan på patientens sömn
Author Cruce, Johan ; Larsson, Tobias
Date 2010
English abstract
At long time advanced renal dysfunction occurs a poisoning symptom which means that the body can´t eliminate it´s waste products. One option for treating the condition are dialysis. Peritonealdialysis is one of the forms of dialysis a general nurse less frequently are in contact with. The treatment is not bound to a hospital and therefore normally preformed by the patient at home. The exchanges of dialysis fluid takes place several times throughout the day with a number of hours between the exchanges. The aim was to investigate peritonealdialysis effects on the patient's sleep. The method chosen was a literature study with materials from scientific databases. The Results of ten articles were selected and processed. During the process, four broad themes came up. Patients with peritoneal dialysis and sleep impact has the following problems: Awakening during sleep, impaired sleep, insomnia and sleep apnea.
Swedish abstract
Vid långt gången nedsättning av njurfunktionen uppstår ett förgiftningsliknande symtom vilket innebär att kroppen inte kan göra sig av med dess slaggprodukter i vanlig omfattning. För att behandla tillståndet är dialysbehandling ett alternativ. Peritonealdialys är en av de dialysformer som allmänsjuksköterskan mer sällan kommer i kontakt på grund av att behandlingen inte är bunden till sjukhusmiljö och därför vanligtvis utförs av patienten själv i hemmiljö. Byte av dialysvätska sker flera gånger under dygnet med ett antal timmar emellan bytena. Syftet var att undersöka peritonealdialys inverkan på patientens sömn. Metoden som valdes var en litteraturstudie där materialinhämtning skedde via veteskapliga databaser. Resultat tio artiklar valdes ut och bearbetades. Under bearbetningen kom det fram fyra övergripande teman. Patienter med peritonealdialys och sömnpåverkan har följande problem: Uppvaknande under sömn, försämrad sömn, insomningsbesvär och sömnapné.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Peritonealdialys
Uppvaknande under sömn
Försämrad sömn
Insomningsbesvär
Sömnapné
Handle http://hdl.handle.net/2043/9525 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics