Du kan smärtlindra lätt med en smärtskattning som är rätt - En litteraturstudie om smärtskattning hos äldre

DSpace Repository

Du kan smärtlindra lätt med en smärtskattning som är rätt - En litteraturstudie om smärtskattning hos äldre

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Du kan smärtlindra lätt med en smärtskattning som är rätt - En litteraturstudie om smärtskattning hos äldre
Author Erlandsson, Diana ; Persson, Jannie
Date 2010
English abstract
The nurse has a great responsibility when it comes to relive patients’ pain. It’s the nurse who judges the pain after the patient has made a self assessment on, for example, a pain self-assessment scale. In the care today many misunderstandings can be found about the elders’ ability to feel pain and the nurse have a tendency to judge the pain less than what it really is. The aim of this literature review is to find and describe pain self-assessment scales who are suited for elder patients and to compare the pain self-assessments scales to each other. The result shows that patients, with some degree of cognitive impairment, have an ability to use a self assessment scale to estimate their pain. The scale which has the highest validity, reliability, feasibility and which are the most preferred is the Iowa Pain Thermometer (IPT). The least preferred scale for elders and the one which had the worst reliability and feasibility is the Visual Analogue Scale (VAS).
Swedish abstract
Sjuksköterskan har ett stort ansvar när det gäller patienters smärtlindring då det är sjuksköterskan som bedömer smärtan efter att patienten fått skatta den på exempelvis en smärtskattningsskala. I vården idag sker missuppfattningar om äldre patienters förmåga att känna smärta och sjuksköterskan har en tendens att bedöma smärtan mildare än vad den är. Syftet med denna litteraturstudie är att finna och beskriva smärtskattningsskalor som är lämpade för äldre patienter samt att jämföra smärtskattningsskalorna med varandra. Resultatet visar att patienter med viss grad av kognitiv nedsatthet har förmåga att bruka en smärtskattningsskala och att den skala som har bäst reliabilitet, genomförbarhet och som föredras mest är Iowa Pain Thermometer (IPT). Den minst föredragna skalan hos äldre och den som har sämst validitet, reliabilitet och genomförbarhet är Visual Analoge Scale (VAS).
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Genomförbarhet
Reliabilitet
Smärtskattning
Smärtskattningsskala
Validitet
Äldre
Handle http://hdl.handle.net/2043/9529 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics