Samling i förskolan Pedagogers syfte samt pojkars och flickors talutrymme

DSpace Repository

Samling i förskolan Pedagogers syfte samt pojkars och flickors talutrymme

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samling i förskolan Pedagogers syfte samt pojkars och flickors talutrymme
Author Winqvist, Lise-Lotte ; Zetterberg, Suzanne
Date 2009
Swedish abstract
Det här examensarbetet handlar om hur pedagoger ser på samlingens funktion i förskolan. Vidare handlar det om hur de resonerar kring pojkars och flickors talutrymme, samt hur det talutrymmet kan se ut i praktiken. Frågor som kommer att vara centrala i arbetet är: Hur resonerar fem pedagoger kring syftet med samlingarna på förskolan? Hur resonerar fem pedagoger kring pojkars och flickors talutrymme under samlingarna på förskolan? Hur ser pojkars respektive flickors talutrymme ut under samlingarna på förskolan? Undersökningen och intervjuerna gjordes i en medelstor stad och i en by i södra Sverige. Samlingar har videofilmats på två förskolor, på dessa förskolor arbetade även flertalet av pedagogerna som blev intervjuade. En av de intervjuade pedagogerna arbetade på en annan förskola. De teorier och tidigare forskning som har varit utgångspunkter är Bourdieus begrepp habitus, genusbegrepp, samling och talutrymme. Resultatet visar att pedagogerna anser att samlingens syfte är ett lärotillfälle, där olika saker kan tränas och att det är en stund av gemenskap. Den pedagog som leder samlingen, ger både pojkar och flickor lika mycket talutrymme. Däremot visar det sig att pojkarna tar talutrymme betydligt oftare än flickorna.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Genusbegrepp
habitus
samling
talutrymme
Handle http://hdl.handle.net/2043/9530 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics