”Det är ju någon slags rädsla för det som är annorlunda” - Tre lärare om islamofobi och undervisning i religionskunskap på gymnasieskolan

DSpace Repository

”Det är ju någon slags rädsla för det som är annorlunda” - Tre lärare om islamofobi och undervisning i religionskunskap på gymnasieskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Det är ju någon slags rädsla för det som är annorlunda” - Tre lärare om islamofobi och undervisning i religionskunskap på gymnasieskolan
Author Lundkvist, Lisa
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med följande uppsats är att undersöka i vilken utsträckning gymnasielärare uppfattar islamofobiska åsikter hos sina elever, och hur detta påverkar deras didaktiska val när de undervisar om islam i religionskunskap. Arbetet ger en översikt av utvald tidigare forskning gällande islamofobins idéhistoriska utveckling, islamofobibegreppet och dess användning, samt litteratur gällande islamofobi och religionsundervisning. Med hjälp av kvalitativa intervjuer undersöker och redogör jag för hur tre gymnasielärare i religionskunskap ser på problematiken kring islamofobi. Mitt resultat pekar på att de ser islamofobi som ett problematiskt område att arbeta med, och de menar att eleverna får många av sina uppfattningar gällande islam från media, som de anser visar upp en huvudsakligen negativ och enhetlig bild av islam. Detsamma kan i hög utsträckning sägas gälla läromedel. Lärarnas största utmaning ser de därför som att visa på en nyanserad bild där olika riktningar av islam diskuteras. Analysen pekar på att fokusering vid de negativa bilder som visas upp i media, på Internet och i läroböcker riskerar att få motsatt effekt och snarare förstärka de stereotypa bilder man söker motverka.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject islamofobi
islam
didaktik
muslimer
intolerans
religion
religionskunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/9531 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics