Utmanande miljöer i förskolan- En jämförelse mellan två olika pedagogiska profiler

DSpace Repository

Utmanande miljöer i förskolan- En jämförelse mellan två olika pedagogiska profiler

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utmanande miljöer i förskolan- En jämförelse mellan två olika pedagogiska profiler
Author Gustafsson, Linda ; Friberg, Johanna
Date 2010
Swedish abstract
Linda Gustafsson & Johanna Friberg (2010). Utmanande miljöer i förskolan? Malmö: Lärarutbildningen: Malmö högskola Uppsatsen handlar om hur två förskolor med olika pedagogiska profiler arbetar för att skapa utmanande miljöer för barn i förskolan. Den ena förskolan är en så kallad uteförskola, som bedriver sin verksamhet i huvudsak utomhus och den andra förskolan är en traditionell förskola utan någon speciell profil och som framför allt bedriver sin verksamhet inomhus. Uppsatsens syfte är att få syn om det finns några skillnader eller likheter i pedagogernas arbetsätt när det handlar om att skapa utmanande miljöer. Undersökningen har utgått ifrån frågeställningarna: Hur arbetar pedagogen för att förändra barnens fysiska miljö på en uteförskola respektive en traditionell förskola? Hur skapas utmanande miljöer på en uteförskola respektive en traditionell förskola? Hur kan pedagogen skapa variation i de miljöer som barnen möter dagligen? Vilka möjligheter får barnen för att förändra sin egen miljö på de två olika förskolorna? För att besvara frågeställningarna har vi använt oss av olika metoder, exempelvis observationer av förskolans miljö och barns lek i denna miljö, samt intervjuer med både vuxna och barn. Våra teoretiska utgångspunkter har inspirerats av Rasmusson och Björklid som pratar mycket om förskolans utmanande miljöer. Vårt resultat visar på att barn utvecklas utifrån den miljö de dagligen vistas i, men även att miljön har en stor betydelse för lekens utveckling. Slutsatsen i vår undersökning är att även om miljön skiljer sig åt i de två olika verksamheterna, så finns det goda möjligheter till att skapa en utmanande miljö trots att förutsättningarna skiljer sig åt. Nyckelord: Lek, kreativitet, fantasi, utemiljö, innemiljö, uteförskola
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Lek
Kreativitet
Fantasi
Utemiljö
Innemiljö
Uteförskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/9536 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics