Lek och leksaker, Hur använder sig barn av leksaker i den fria leken i förskolan

DSpace Repository

Lek och leksaker, Hur använder sig barn av leksaker i den fria leken i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lek och leksaker, Hur använder sig barn av leksaker i den fria leken i förskolan
Author Eng Larsson, Hanna ; Svensson, Anna
Date 2010
Swedish abstract
Abstract Vår undersökning handlar om lek och leksaker i förskolan. De barn som medverkat i vår undersökning är alla mellan ett och fem år och går på en kommunal förskola i södra Sverige. Syftet med vår underökning är att ta reda på hur barn leker på förskolan och hur de använder sig av leksaker i den fria leken. Vi har utgått ifrån följande frågeställningar: Vilka leksaker använder barnen i den fria leken? Hur använder barnen leksakerna i de olika åldrarna? Vilka lekar förekommer i den fria leken? Hur leker barnen i de olika åldrarna? De metoder vi har använt oss av för att få svar på våra frågeställningar är observationer och intervjuer. Vi har använt oss av tidigare lekforskare och deras teorier kring lek som varit relevant i vår undersökning. I resultatet redovisas vilka leksaker barnen använder sig av, samt hur barn i de olika åldrarna leker. Slutsatsen är att barnen leker med de flesta leksakerna som finns tillgängliga på förskolan. Men åldern och barnens lekutveckling påverkar hur de leker och på vilket sätt de använder sig av leksakerna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lek
leksaker
åldersperspektiv
barnsperspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/9537 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics