Att lära sig skriva på standardarabiska. En undersökning av hur grundskolelever med arabiska som modersmål skriver standardarabiska och vilka hinder de möter på vägen

DSpace Repository

Att lära sig skriva på standardarabiska. En undersökning av hur grundskolelever med arabiska som modersmål skriver standardarabiska och vilka hinder de möter på vägen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att lära sig skriva på standardarabiska. En undersökning av hur grundskolelever med arabiska som modersmål skriver standardarabiska och vilka hinder de möter på vägen
Author Yassine, Yassine ; Dia, Jaffar Alammar
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att utifrån skrivtest och enkäter undersöka elevernas skrivförmåga, nämligen hur arabisktalande elever klarar att använda standardarabiska vid skrivning med hänsyn till fonologisk medvetenhet och vokalisering.De viktigaste resultaten av vårt arbete är att vi fann stora brister hos eleverna gällande skrivning på standardarabiska (MSA). Fonologiska stavningsfel var mer vanliga än andra stavningsfel bland eleverna. Resultaten har också visat att majoriteten av de testade eleverna inte kan differentiera när de skriver enkla satsdelar, såsom subjekt och direkt objekt. De i undersökningen deltagande modersmålslärarna håller med om betydelsen av användandet av MSA som bas i modersmålsundervisningen för utveckling av skriftspråket hos eleverna. Genom testen och enkäterna fick vi fram intressanta resultat om skrivundervisningen i modersmålundervisningen i arabiska och vi fick fler tankar om hur man kan utveckla undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject MSA (Modern Standard Arabiska)
modersmålslärarnas kompetens
fonologisk medvetenhet
vokalisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/9540 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics