Pedagogers perspektiv på den fysiska inomhusmiljön i förskolan

DSpace Repository

Pedagogers perspektiv på den fysiska inomhusmiljön i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers perspektiv på den fysiska inomhusmiljön i förskolan
Author Jonasson, Maria ; Swane, Jenny
Date 2010
Swedish abstract
Abstract Jonasson, M & Swane, J (2010). Pedagogers perspektiv på den fysiska inomhusmiljön i förskolan. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Vårt examensarbete handlar om pedagogers tankar kring den fysiska inomhusmiljön i förskolan. Studien har utförts genom kvalitativa intervjuer av åtta pedagoger vilka arbetar på en och samma förskola på en mindre ort i södra Sverige. Vår utgångspunkt har varit teorier och tidigare forskning kring den fysiska inomhusmiljön i förskolan. Examensarbetes syfte är att undersöka om pedagogerna använt sig av didaktiska överväganden vid utformningen av den fysiska inomhusmiljön i förskolan. Syftet är även att ta reda på om pedagogerna använt sig av tidigare forskning, samt tagit hänsyn till barngruppens sammansättning och inflytande vid utformningen av den fysiska inomhusmiljön i förskolan. Frågeställningarna vilka vi utgått ifrån är: Hur tänker pedagogerna kring utformningen av den fysiska inomhusmiljön på förskolan? Vilken kunskap utgår pedagogerna ifrån vid utformningen av den fysiska inomhusmiljön på förskolan? Resultatet påvisar olikheterna av pedagogernas tankar kring den fysiska inomhusmiljön på en och samma förskola, samt att barnen inte är delaktiga i utformningen av den fysiska inomhusmiljön på förskolan i den utsträckning de bör vara enligt Läroplanen för förskolan. Nyckelord: förskola, fysisk inomhusmiljö, utformning, pedagogperspektiv, delaktighet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskola
Fysisk inomhusmiljö
Utformning
Pedagogperspektiv
Delaktighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/9545 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics