Utomhuspedagogikens betydelse för barns språkutveckling i förskolan -en fallstudie om pedagogers tankar och barns agerande

DSpace Repository

Utomhuspedagogikens betydelse för barns språkutveckling i förskolan -en fallstudie om pedagogers tankar och barns agerande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utomhuspedagogikens betydelse för barns språkutveckling i förskolan -en fallstudie om pedagogers tankar och barns agerande
Author Johansson, Nina ; Mårtensson, Anna
Date 2010
Swedish abstract
Johansson, Nina & Mårtensson, Anna (2009) Utomhuspedagogikens betydelse för barns språkutveckling Malmö: Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Vårt syfte är att undersöka hur tre utomhusförskolor tar tillvara på situationer som utvecklar barns språk. Vi har utgått från tre frågeställningar som innefattar vilken syn pedagoger har och vilket arbetssätt de använder som redskap för barns språkutveckling. Barns användning av språket vid oplanerade situationer i utemiljön undersöktes också. Vi kontaktade olika utomhusförskolor i Skåne där tre stycken visade intresse av att delta. För insamling av empiriskt material genomfördes totalt fem intervjuer med förskollärare och på en av förskolorna gjordes tre observationer av barn. Den tidigare forskning vi använt för att analysera vårt material är kort historik om utomhuspedagogik samt hur den används, språkutvecklingens olika steg och faktorer som påverkar barns språkutveckling. Vygotskijs teori om språket har även varit till hjälp i analysen. Vår slutsats är att språkutveckling stimuleras oavsett om barn lär in ute eller inne och det är en process som sker genom hela livet i samspel med andra individer. Utomhusförskolor behöver inte skilja sig från traditionella förskolor vad det gäller arbete med barns språkutveckling. Utemiljön förändas ständigt vilket leder till att barn och pedagoger alltid har något nytt att samtala om. Vi har kommit fram till att det vardagliga samtalet är viktigt för att barn ska utveckla sitt språk.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Utomhuspedagogik
Utemiljö
Språkutveckling
Samtal
Samspel
Handle http://hdl.handle.net/2043/9546 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics