BIOMEDICIN SOM PROFILUTBILDNING - Mot en ämnesdidaktisk modell för gymnasieskolan

DSpace Repository

BIOMEDICIN SOM PROFILUTBILDNING - Mot en ämnesdidaktisk modell för gymnasieskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title BIOMEDICIN SOM PROFILUTBILDNING - Mot en ämnesdidaktisk modell för gymnasieskolan
Author Franzen, Ahnders
Date 2009
Swedish abstract
Biomedicin kan betraktas som den teoretiska grenen av ämnet medicin. Inom ämnet utnyttjas kunskaper inom kemin och biologi, för att studera människokroppens uppbyggnad och funktion såväl vid hälsa som vid sjukdom. Ämnesområdet studerar också alla organisationsnivåer i människokroppen från molekyl till organism. Biomedicin undervisas inom gymnasieskolan som tillval, profilutbildning och/eller som spetsutbildning. Eftersom det ännu inte finns någon nationellt antagen kurs i biomedicin, undervisas ämnet som fördjupningskurs inom kemi och biologi. Föreliggande examensarbete har som huvudsyfte att göra en inventering av ämnet biomedicin, för att på sikt kunna utveckla en ämnesdidaktisk modell ämnad för gymnasieskolan. I arbetet redovisas resultat från en mindre empirisk undersökning avseende en kartläggning av elevernas förkunskaper och förförståelse av några centrala funktioner i människokroppen. Dessutom redovisas en inventering av såväl ämnesspecifik som didaktisk litteratur, av relevans för utformningen av den ämnesdidaktiska modellen. Innehållsmässigt föreslås undervisningen att struktureras upp i sex separata avsnitt – cellbiologi och genetik, utvecklingsbiologi, anatomi och fysiologi, mikrobiologi och immunologi, patobiologi och farmakologi. Den didaktiska delen kommer till stora delar att inkludera många av de tankar och idéer, som är utmärkande för den entreprenöriella lärandemodellen (EPL) med fokus på ett elevstyrt och processorienterat lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Biomedicin, begreppsförståelse, ämnesdidaktisk modell, entreprenöriellt lärande, empirisk undersökning, vardagskunskap. 
Handle http://hdl.handle.net/2043/9550 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics