Arbetsledning av personliga assistenter

DSpace Repository

Arbetsledning av personliga assistenter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Arbetsledning av personliga assistenter
Author Gullberg, Linda
Date 2009
Swedish abstract
ABSTRAKT Gullberg, Linda (2009). Arbetsledning av personliga assistenter. (Supervision of personal assistants). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur delar av arbetsgivarnas ansvar för personliga assistenters arbetssituation ser ut samt hur det påverkar specialpedagogers arbete. Fokus ligger på hur det fungerar för assistenter som arbetar med brukaren i skolan. En kvalitativ undersökning har gjorts med inslag av hermeneutik och grounded theory. Efter intervjuer med arbetsgivare till personliga assistenter samt specialpedagoger har svaren kategoriserats och tolkats. Sammanfattningsvis har undersökningen visat att det finns brister i synliggörandet av personliga assistenters kompetens och utbildning, vilket får konsekvenser för assistenternas yrkesidentitet. Brister finns även i samverkan mellan olika organisationer kring den assistansberättigade individen. Konsekvensen blir en bristande helhetssyn av den assistansberättigade och ett flertal individuella planer, tillvägagångssätt och målsättningar. Nyckelord: LSS, arbetsledning, personlig assistent, yrkesidentitet, värdegrund
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject LSS
Arbetsledning
personlig assistent
yrkesidentitet
värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/9558 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics