Patientents perspektiv egenvård vid på diabetes typ 2 - en litteraturstudie.

DSpace Repository

Patientents perspektiv egenvård vid på diabetes typ 2 - en litteraturstudie.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Patientents perspektiv egenvård vid på diabetes typ 2 - en litteraturstudie.
Author Erlingsson, Karin ; Lönn, Moa
Date 2010
English abstract
Erlingsson, K & Lönn, M. Patients perspective on self care regarding diabetes type 2. A Literature review. Degree paper, 15 ECTS. Malmö university: Faculty of health and society, Department of nursing, 2010. Diabetes type 2 is a disease controlled by self care. A well maintained blood glucose level decreases the risk of obtaining diabetes complications. Recommended treatment for diabetes type 2 is regular exercise, a healthy diet and if applicable complying with drug treatment. The purpose of this literature review is to conclude recent research concerning self care behavior for diabetes type 2 patients. The results in this review show that depression is more common amongst diabetes patients than the population in general. Furthermore depressed persons have a tendency not to adhere to recommended self care. This was also true for diabetics who consume alcohol. As little as one drink a day was associated with less adherence to self care. On the other hand two studies showed results where spiritual care and culturally congruent care could be applied to inspire better self care behavior. If the results from this literature review could be integrated in diabetes care it could do great service in achieving good self care for these patients. Successfully this could offer diabetes personnel a chance to give better care. Keywords: adherence, alcohol consumtion, depression, diabetes mellitus type 2, self care, spirituality.
Swedish abstract
Erlingsson, K & Lönn, M. Patientens perspektiv på egenvård relaterat till diabetes typ 2. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 poäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad 2010. Diabetes typ 2 är en sjukdom som helt eller delvis regleras genom egenvårdsåtgärder. Ett välkontrollerat plasmaglukos minskar risken för att drabbas av komplikationer associerade med diabetes. Åtgärder som föreskrivs för att hålla en jämn plasmaglukosnivå är motion, kostreglering och att följa eventuell läkemedelsbehandling. Denna litteraturstudie syftar till att belysa faktorer som påverkar patientens följsamhet till rekommenderad egenvård vid diabetes typ 2. Resultatet i denna litteraturstudie visar att patienter med diabetes typ 2 i större utsträckning är nedstämda eller deprimerade än övriga befolkningen. Ett av fynden var att personer som lider av nedstämdhet eller depression har en sämre följsamhet till egenvård. Något som också konsekvent föranledde sämre egenvård var alkoholkonsumtion. Så lite som en alkoholhaltig dryck om dagen var förknippat med en ökad risk för sämre följsamhet. Däremot visade två studier att andlighet och kulturkongruent vård skulle kunna påverka diabetespatienter till ett bättre egenvårdsbeteende. Om fynden i denna litteraturstudie kan integreras med diabetesvården skulle personal kunna erbjuda patienter fler vägar till självhjälp. En sammanställning av nya fynd skulle kunna erbjuda vårdpersonal som arbetar med patienter med diabetes typ 2 ytterligare verktyg att bistå dessa patienter i sin sjukdom och regleringen av den. Nyckelord: alkoholkonsumtion, andlighet, depression, diabetes typ 2, egenvård, följsamhet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject diabetes typ 2
egenvård
alkohol
religion
Handle http://hdl.handle.net/2043/9568 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics