Vägar genom vildmarken: Nation, nationalism och synen på vildmarken i STF:s årsskrift 1900-1910

DSpace Repository

Vägar genom vildmarken: Nation, nationalism och synen på vildmarken i STF:s årsskrift 1900-1910

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vägar genom vildmarken: Nation, nationalism och synen på vildmarken i STF:s årsskrift 1900-1910
Author Jönsson, Jimmy
Date 2010
English abstract
This essay study the influence of national attributes on description of nature landscape, the wilderness, in the Yearbook of the Swedish Tourist Association 1900-1910 (Svenska Turistföreningens årsskrift). The main objective of the essay is to explore how the representation of the landscape changed in the empirics, accordance with the changes in the nationalistic discourse. The study is based on discourse analytical methods, and focuses on the perspective nation. The wilderness is ascribed values like “beautiful”, “poetic”, “wild”, “desolated”, “untouched” and “old”. The study shows that the wilderness is considered and valued in relation to its opposite, which is being identified as human beings, culture, civilisation and endowed areas. Simultaneously it is described as more public and an increasing attraction to a larger crowd of people. The wilderness is also interpreted as a nature landscape constructed as the foremost in all of Sweden, and the ascribed attributes are seen as national attributes.
Swedish abstract
I den här uppsatsen undersöks vilka nationella värden som tillskrevs naturlandskapet vildmarken i Svenska Turistföreningens årsskrift från 1900-1910. Uppsatsens syfte är att synliggöra hur representationen av landskapet i årsskriften förändrades i samband med en förändring av den nationalistiska diskursen. Undersökningen genomförs med diskursanalytiska metoder, och utifrån perspektivet nation. Vildmarken tillskrivs värden som ”skön”, ”poetisk”, ”vild”, ”öde”, ”orörd” och ”gammal”. Undersökningen visar att vildmarken värderas utifrån dess motsats, nämligen människor, kultur, civilisation och bebyggelse, samtidigt som den beskrivs bli allt mer publik och attraktiv för en större mängd människor. Vidare visar undersökningen att vildmarken framställs som det främsta av Sveriges naturlandskap, och de värden som tillskrivs den ses som nationella värden.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject discourse analysis
nation
nature
Svenska Turistföreningens årsskrift
wilderness
Handle http://hdl.handle.net/2043/9574 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics