LÄRARSTUDENTERS MOTIVATION FÖR OCH MOTSTÅND MOT ÖKADE KRAV PÅ MATEMATIKKOMPETENS

DSpace Repository

LÄRARSTUDENTERS MOTIVATION FÖR OCH MOTSTÅND MOT ÖKADE KRAV PÅ MATEMATIKKOMPETENS

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title LÄRARSTUDENTERS MOTIVATION FÖR OCH MOTSTÅND MOT ÖKADE KRAV PÅ MATEMATIKKOMPETENS
Author Andersson, Lena
Date 2008
English abstract
In 2007 mathematics was made into a compulsory subject in Swedish Teacher Training and the resulting increased requirements in mathematics for all teacher students, regardless of major, offers an occasion to study the affective dimensions in mathematics. The aim is to investigate different reactions demonstrated by teacher students when confronted with the new requirements. Motivation and resistance and the dialectic relationship between them are reviewed in a quantitative and qualitative study. The results shows that learning for teacher students includes the emotional, social and societal dimensions of adult learning and that both motivation and resistance includes a potential for learning.
Swedish abstract
Bakgrunden till min studie är statsmakternas ökade krav på matematikkompetens i lärarutbildningen och den tar sin utgångspunkt i forskning om vuxnas lärande i matematik och i forskning om affektiva faktorer i matematikdidaktik. Syftet med magisteruppsatsen är att undersöka på vilka olika sätt lärarstudenter reagerar på statsmakternas krav. De dialektiska relationerna mellan motivation och motstånd hos studenter som tvingas återuppta studier i matematik undersöks kvalitativt och kvantitativ i en enkät. Resultaten visar att lärarstudenters lärande måste ses utifrån den vuxnes komplexa lärandesituation. Motivation och motstånd kan tas tillvara eftersom de båda rymmer lärandepotential. De bakomliggande orsakerna kan genom analyser och kategoriseringar synliggöra graden av förändringsbenägenhet hos drivkrafterna motivation och motstånd.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Lärarstudenter
vuxnas lärande
matematikkompetens
motivation och motstånd
Handle http://hdl.handle.net/2043/9575 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics