LÄRARSTUDENTERS MOTIVATION FÖR OCH MOTSTÅND MOT ÖKADE KRAV PÅ MATEMATIKKOMPETENS

DSpace Repository

LÄRARSTUDENTERS MOTIVATION FÖR OCH MOTSTÅND MOT ÖKADE KRAV PÅ MATEMATIKKOMPETENS

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Andersson, Lena
dc.date.accessioned 2010-01-26T10:13:34Z
dc.date.available 2010-01-26T10:13:34Z
dc.date.issued 2008 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/9575
dc.description Bakgrunden till min studie är statsmakternas ökade krav på matematikkompetens i lärarutbildningen och den tar sin utgångspunkt i forskning om vuxnas lärande i matematik och i forskning om affektiva faktorer i matematikdidaktik. Syftet med magisteruppsatsen är att undersöka på vilka olika sätt lärarstudenter reagerar på statsmakternas krav. De dialektiska relationerna mellan motivation och motstånd hos studenter som tvingas återuppta studier i matematik undersöks kvalitativt och kvantitativ i en enkät. Resultaten visar att lärarstudenters lärande måste ses utifrån den vuxnes komplexa lärandesituation. Motivation och motstånd kan tas tillvara eftersom de båda rymmer lärandepotential. De bakomliggande orsakerna kan genom analyser och kategoriseringar synliggöra graden av förändringsbenägenhet hos drivkrafterna motivation och motstånd. en
dc.description.abstract In 2007 mathematics was made into a compulsory subject in Swedish Teacher Training and the resulting increased requirements in mathematics for all teacher students, regardless of major, offers an occasion to study the affective dimensions in mathematics. The aim is to investigate different reactions demonstrated by teacher students when confronted with the new requirements. Motivation and resistance and the dialectic relationship between them are reviewed in a quantitative and qualitative study. The results shows that learning for teacher students includes the emotional, social and societal dimensions of adult learning and that both motivation and resistance includes a potential for learning. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Lärarstudenter, vuxnas lärande, matematikkompetens, motivation och motstånd. en
dc.title LÄRARSTUDENTERS MOTIVATION FÖR OCH MOTSTÅND MOT ÖKADE KRAV PÅ MATEMATIKKOMPETENS en
dc.type H1 en
dc.setspec.uppsok PhysicsChemistryMaths en
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics