Lek ur ett pedagogiskt perspektiv - utifrån en diskursanalytisk studie

DSpace Repository

Lek ur ett pedagogiskt perspektiv - utifrån en diskursanalytisk studie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lek ur ett pedagogiskt perspektiv - utifrån en diskursanalytisk studie
Author Eriksson, Anna ; Cederblad, Emy
Date 2010
Swedish abstract
Vi som skrivit examensarbetet heter Emy Cederblad och Anna Eriksson. Titeln är: Lek ur ett pedagogiskt perspektiv – utifrån en diskursanalytisk studie. Vi har valt att undersöka hur pedagoger tänker och arbetar kring lek. Syftet är att få syn på om de är präglade av idéer, tankar och riktlinjer som finns i bl.a. centrala pedagogiska teoribildningar. Som metod för detta använder vi diskursanalys som har till syfte att synliggöra hur präglade människor är i sina sätt att tänka och vara. Vi har under arbetet utgått från följande frågeställningar: 1. Hur tänker pedagogerna om lek? 2. Arbetar pedagogerna medvetet med lek och i så fall på vilket sätt? Som teoribakgrund använder vi två teoretiker, Piaget och Vygotskij, som hjälp för att förstå hur synen på barns lärande och utveckling kan se ut, där även lek inryms. Vi tar även upp relevanta forskares tankar och idéer för att få en bred bild över hur diskussionen kring lek ser ut. Vår undersökning genomfördes på två förskolor med hjälp av intervjuer och observationer av sammanlagt sju pedagoger. De slutsatser som kan dras är att pedagogerna är präglade av de rådande tankar och idéer som finns. De styr inte bara deras åsikter utan även deras handlingar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Lek
Diskursanalys
Pedagogperspektiv
Vygotskij
Piaget
Handle http://hdl.handle.net/2043/9580 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics