CODA-barns uppväxtvillkor och skolvillkor i ett historiskt perspektiv - en studie av fem vuxna

DSpace Repository

CODA-barns uppväxtvillkor och skolvillkor i ett historiskt perspektiv - en studie av fem vuxna

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Mattsson, Emma
dc.date.accessioned 2010-01-26T15:18:25Z
dc.date.available 2010-01-26T15:18:25Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/9582
dc.description Syftet med examensarbetet var att undersöka hur det kan vara att växa upp som hörande barn till döva föräldrar och hur skolsituationen kan ha sett ut. Studien är undersökt utifrån en vuxens perspektiv och har ett historiskt perspektiv eftersom jag ville undersöka hur det faktum att vara hörande barn till döva föräldrar eventuellt kan ha förändrats över tid och hur skolsituationen eventuellt kan ha förändrats över tid. För att examensarbetet skulle uppnå sitt syfte har studien utgått ifrån följande frågeställningar: Vilken roll kan ett hörande barn ha i en familj med döva föräldrar? Vilken roll kan ett hörande barn till döva föräldrar ha i skolan? samt Hur kan dessa roller eventuellt ha förändrats med tiden? Undersökningsmetoden som har använts i studien för att besvara frågeställningarna var kvalitativa intervjuer och genom ett föredrag. Respondenterna var fem stycken kvinnor som är hörande barn till döva föräldrar. De är födda någon gång mellan 1953 till 1988 och därför är frågeställningarna besvarade i en vuxens perspektiv. De teoretiska utgångspunkterna tar upp begreppen CODA, döv, teckenspråkstolk, men även om barnsyn i ett historiskt perspektiv samt om hur individens roll förändrats i läroplaner. Resultatet pekar åt att ett CODA-barn kan ha behövt ta ett stort ansvar både i familjen och i skolan. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject CODA en
dc.subject Döv en
dc.subject Uppväxtvillkor en
dc.subject Skolvillkor en
dc.title CODA-barns uppväxtvillkor och skolvillkor i ett historiskt perspektiv - en studie av fem vuxna en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics