"Är det verkligen lagen vi prövar?" -en rättssociologisk intervjustudie som undersöker påverkan på asylhandläggares rättsanvändning av utlänningslagen

DSpace Repository

"Är det verkligen lagen vi prövar?" -en rättssociologisk intervjustudie som undersöker påverkan på asylhandläggares rättsanvändning av utlänningslagen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Är det verkligen lagen vi prövar?" -en rättssociologisk intervjustudie som undersöker påverkan på asylhandläggares rättsanvändning av utlänningslagen
Author Johansson, Maria ; Berg, Louise
Date 2010
English abstract
This thesis examines the influencing factors on asylum officials’ use of the Aliens Act. The thesis is based on sociology of law perspective, which stresses that there are affecting factors beyond the law relevant when solving a legal problem. During an internship at the Migration Board in Malmö a preliminary study and a qualitative interview study was conducted with eight officials on the board’s three asylum examinations units. These interviews are the study’s main empirical material. The study shows that these officials experiences several affecting factors in their use of the Aliens Act such as the law’s ambiguity, production requirements, own attitudes to the task, social structures, organizational tools and the attitudes of decision-makers. The thesis also examines the underlying causes of these factors as well as the consequences of the fact that legal use is affected. The most significant consequence of the shown factors is that legal security is endangered.
Swedish abstract
Denna studie undersöker påverkande faktorer på asylhandläggarens rättsanvändning av utlänningslagen. Uppsatsen utgår ifrån ett rättssociologiskt perspektiv vilket lyfter upp att andra faktorer utöver lagstiftningen spelar in vid lösning av ett juridiskt problem. Under en praktiktid på Migrationsverket i Malmö genomfördes en förstudie samt en kvalitativ intervjustudie med åtta handläggare på verkets tre asylprövningsenheter. Intervjumaterialet är studiens huvudsakliga empiri. Studien visar att handläggarna upplever att flera faktorer såsom lagens otydlighet, produktionskrav, egen inställning till uppdraget, samhällsstrukturer, organisationens verktyg och beslutsfattares inställning påverkar dem i deras rättsanvändning av utlänningslagen. Studien undersöker också bakomliggande orsaker till påverkansfaktorerna samt konsekvenser av att rättsanvändningen påverkas. Den mest avgörande konsekvensen av de påvisade faktorerna är att rättssäkerheten äventyras.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject rättssociologi
intervjustudie
handläggare
rättsanvändning
utlänningslagen
Migrationsverket
Handle http://hdl.handle.net/2043/9587 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics