Empowermentbaserad undervisning för patienter med diabetes typ 2

DSpace Repository

Empowermentbaserad undervisning för patienter med diabetes typ 2

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Empowermentbaserad undervisning för patienter med diabetes typ 2
Author Strandberg, Marie-Louise
Date 2009
English abstract
Type 2 Diabetes is one of our time's big ethnic diseases. It is most often not the disease itself that causes the biggest suffering for the patients but complications to the disease.Therefore it is important that the patients’ realize the importance of a good self-care and that they have the ability to carry out the actions needed for this. The nurse also needs to have an understanding of how she/he can help these patients’.The aim with this literature overview was to understand more about: how empowerment based education influences patients with Type 2 Diabetes from a patients perspective. The study is based on eight different articles, two qualitative and six quantitative studies, published between 2003-2008. Conclusion, the result of the study indicates that empowerment based education can be positive for the patients. The education increased the patients' understanding, strengthened their ability to self-care and the patients were able to change their habits. The study also showed that the nurse's support to the patient is of great importance.
Swedish abstract
Diabetes typ 2 är en av vår tids stora folksjukdomar. Det är oftast inte sjukdomen i sig, utan komplikationer till sjukdomen som orsakar det största lidandet hos patienterna. Det är därför viktigt att patienterna inser betydelsen av en god egenvård och att de har förmåga att genomföra den. Sjuksköterskan behöver också en förståelse för hur hon kan hjälpa dem. Syftet med denna litteraturöversikt var att få en uppfattning om hur empowermentbaserad undervisning påverkar patienter med diabetes typ 2 sett ur ett patientperspektiv. Studien är baserad på åtta olika artiklar, två kvalitativa och sex kvantitativa studier, publicerade mellan 2003-2008. Resultatet från studierna visar att deltagarna förändrade sina vanor, fick ökad förståelse för diabetes och deras förmåga till egenvård förbättrades genom empowermnet baserad undervisning. Dessutom visade studien även att sjuksköterskans stöd till patienten var av stor betydelse. Slutsats, resultatet tyder på att empowermentbaserad undervisning kan stärka patienternas förmåga att utöva egenvård samt öka deras förståelse för sjukdomen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Diabetes typ 2
Egenvård
Empowerment
Patient
Sjuksköterska
Utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/9590 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics