Modersmålsstöd i förskolan/Native Language support in the kindergarten

DSpace Repository

Modersmålsstöd i förskolan/Native Language support in the kindergarten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Modersmålsstöd i förskolan/Native Language support in the kindergarten
Author Mathiasson, Carina ; Nilsson, Malin
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka modersmålsstöd i förskolan, vilka reflektioner det finns kring modersmålsstöd samt hur modersmåltränare, förskollärare och barn upplever att det fungerar i förskolans verksamhet i Malmö stad. För att få en djupare förståelse av ämnet har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod, detta genom att intervjua tre förskollärare och tre modersmålstränare. Vi har även varit ute och observerat barn i verksamheten under tillfällen då modersmålsträning skett. Resultatet av undersökningen visar att modersmålsstöd i förskolan överlag fungerar bra men att det finns områden som kan förbättras. Modersmålstränarna upplever att de blir bättre bemötta idag och förskollärarna anser att samarbetet fungerar bättre nu än det gjort tidigare. Observationerna visar tydligt att barnen tycker att det är roligt att få lära sig sitt modersmål.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Modersmålsstöd
Förskola
Andraspråk
Flerkulturell
Handle http://hdl.handle.net/2043/9600 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics