Besvärliga barn, osynliga barn. En studie om barn med ADHD/ADD i skolan

DSpace Repository

Besvärliga barn, osynliga barn. En studie om barn med ADHD/ADD i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Besvärliga barn, osynliga barn. En studie om barn med ADHD/ADD i skolan
Author Juambeltz, Laura
Date 2010
Swedish abstract
Bokstavsdiagnosen ADHD/ADD är omdiskuterad i Sverige. Neuropsykiatrerna och sociologerna kommer inte överens. Men, vad tycker pedagoger när de arbetar med barnen? Vad tycker barnen? I detta arbete behandlar jag två pedagogers, två föräldrars och två barns syn på diagnosen ADHD/ADD. Syftet med arbetet är att synliggöra problemet med att ha ADHD/ADD för att kunna undersöka och diskutera åtgärderna samt få en större beredskap att arbeta med olikheter. Min frågeställning blir således: Hur uppfattas situationen för barn med ADHD/ADD i skolan? Vilka resursmöjligheter har skolan när det gäller barn med ADHD/ADD? Vilka åtgärder finns för dessa barn? Hur ser samarbetet ut mellan skolan - och hem? Jag gör en beskrivning av problemområdet utifrån det historiska perspektivet på diagnosen samt definierar grundläggande begrepp som är viktiga för mitt arbete. På detta följer tidigare forskning på området, en introduktion till olika teorier och deras relevans till min undersökning samt en redovisning av skolans syn på barn med ADHD/ADD. Jag redogör för mitt metodval i undersökningen, urval av undersökningsgrupp och undersöknings genomförande för att sedan analysera materialet utifrån teorier inom psykiatri, utifrån skolans roll, det pedagogiska syn och pedagogiska åtgärder. Avslutningsvis för jag en diskussion om min studie och möjliga vägar för fortsatt forskning på området.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ADHD/ADD, barnpsykiatri, hyperaktiv/hypoaktiv, koncentrationssvårigheter, särskilt stöd, åtgärdsprogram
Handle http://hdl.handle.net/2043/9601 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics